#np https://on.soundcloud.com/xy29g

Jakoś ominąłem gdy to było wydane w lutym i poznałem dopiero słuchając całego albumu